Adgang brikker

Information til hjemmesiden om nøglebrikker

Foreningen har et briksystem. Der er to typer brikker: en ‘beboerbrik’ (grøn) og en ‘leverandørbrik’ (blå).
Beboerbrikker giver adgang til alle opgangsdøre, kælderdøre, de to porte, vaskerierne samt værkstedet i Korsikagården, mens leverandørbrikker kun giver adgang til opgangsdøre og porte.
Leverandørbrikkerne er tiltænkt fx måltidskasser og avisbude, som ikke skal have adgang til vores kælderarealer. Det er også muligt at åbne dørene med en tilmeldt smartphone (iOS og Android).
Hvad hvis man modtager en service (fx hjemmehjælp, måltidskasse eller avis)?
Hvis en andelshaver modtager en service, hvor leverandøren har brug for adgang til opgangen, er det andelshaverens eget ansvar at bestille en leverandørbrik og sende den til leverandøren af servicen.

Kan jeg bruge min mobiltelefon til at åbne dørene med?

Ja, en smartphone med Apple iOS eller Android kan bruges til at åbne dørene.
For at bruge telefonen som nøgle skal du sende telefonnummeret til bestyrelsen, som registrerer det i foreningens database hos Salto. Herefter skal du søge efter og downloade appen ‘JustIN Mobile’ i App Store, hvis du har en Apple-telefon, eller Google Play Store, hvis du har en Android-telefon. Første gang du åbner appen, skal du angive telefonnummeret, hvorefter du kan bruge telefonen som nøgle, hvis du har appen åben.
Tilmeldingen følger telefonnummeret, så hvis man skifter til ny telefon med samme telefonnummer, er det ikke nødvendigt at tilmelde nummeret på ny. Hvis man skifter telefonnummer, skal det nye telefonnummer tilmeldes af bestyrelsen. Hver tilmelding koster 100 kr., som opkræves over boligydelsen.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil have leverandørbrikker, flere beboerbrikker eller registrere min smartphone? Hvad koster det?

Du skal skrive til bestyrelsen, hvis du ønsker flere brikker eller ønsker at tilmelde en smartphone.
Leverandørbrikker koster 50 kr./stk.
Beboerbrikker koster 100 kr./stk.
Tilmelding af smartphone koster 100 kr./telefonnummre.
Priserne opkræves over boligydelsen.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mister en af mine brikker?

Hver brik har et unikt nummer, der er tilknyttet en bestemt lejlighed, og som gør det muligt at deaktivere en brik, der ikke længere skal have adgang til vores ejendom. Hvis en beboer mister en brik, skal du derfor kontakte bestyrelsen hurtigst muligt, så den bortkomne brik bliver deaktiveret. Derved undgår vi uretmæssig adgang til vores ejendom.
For at deaktivere en brik skal bestyrelsen bruge enten nummeret på den mistede brik eller numrene på de øvrige brikker til lejligheden. Det kan være derfor være en fordel, hvis du noterer numrene på dine brikker samt hvem i husstanden, der har hver enkelt brik.
Bortkomne brikker erstattes til halv pris, forudsat at bortkomne brikker deaktiveres samtidig.

Hvad sker der, når jeg flytter (ind)?

Hvis du sælger din andel, skal du overdrage samtlige aktive brikker – og minimum fire beboerbrikker – til køberen af andelen.
Hvis du som køber modtager færre end fire brikker, kan du i indsigelsesperioden bede sælger om at dække udgiften, så du har fire beboerbrikker.
Du skal som køber sende en e-mail til bestyrelsen med numrene på alle brikker, du overtager fra sælger. Bestyrelsen deaktiverer alle brikker, køber ikke har meldt ind 14 dage efter overdragelse.

Hvilke oplysninger opbevares og behandles i låsesystemet?

Alle brikker tilknyttes den lejlighed, som de er udleveret til. Kun bestyrelsen og viceværten kan tilgå oplysningerne.
Andelshavere, der bruger Saltos app på mobiltelefonen, får registreret telefonnummeret i foreningens database hos Salto
Når dørene til fællesarealer (opgange, kældre, vaskerier og porte) åbnes med en brik, bliver der ikke gemt oplysninger om brikken, der blev brugt. Det vil sige, at det ikke kan spores, hvilke brikker der bruges til at åbne dørene til fællesarealer.
Der sidder også låse på døre, hvor kun bestyrelsen, viceværten og foreningens samarbejdspartnere har adgang, fx dørene til varmecentralerne. På disse låse bliver der gemt oplysninger om de brikker, der er registreret på dem, da det er i foreningens interesse at vide, hvilke samarbejdspartnere der har været i disse arealer.
Jeg har andre spørgsmål

Alle andre spørgsmål om nøglebrikker rettes til bestyrelsen på bestyrelsen@abkm.dk.
Andelsboligforeningen Korsika- og Milanogården | Milanovej 3A, 2300 København S.