Praktisk info / Storskrald og affald
Storskrald og affald
Der er affaldsskakter i forbindelse med alle lejligheder. Affaldsskakter tilknyttet til andelslejligheden må kun benyttes til indpakket affald (HUSK: bioaffald skal bortafskaffes i dertil tilknyttede beholder i gården), der ikke kan sorteres i foreningens beholdere:
 • Der forefindes beholdere til sortering af pap, papir, plastik, glas, metal, elektronik, batterier og bioaffald i gårdene på Milanovej og Strandlodsvej.
 • Hvis affaldsskakten benyttes til farlig affald, såsom glas, vil der blive opkrævet kr. 1500,00,- over huslejen af den pågældende andelshaver.
 • For nærmere information om affaldssortering henvendes til Københavns Kommunes hjemmeside: http://www.kk.dk/indhold/jeg-bor-i-lejlighed-0
 • I gården på Strandlodsvej er der ydermere et rum til storskrald. Her kan andre større ting f.eks. møbler afleveres til affald.
 • Der må ikke deponeres byggeaffald samt hårde hvidevarer under storskrald. Dette skal afleveres til genbrug. Nærmeste genbrugsstation er beliggende på Vermelandsgade Genbrugsstation på Herjedalgade 2-4, 2300 København S.
 • Hvis der efterlades byggeaffald på foreningens ejendom, vil der blive opkrævet kr. 1500,00,- over huslejen af den pågældende andelshaver
 • Hvis der opstår spørgsmål eller tvivl så ret henvendelse til bestyrelsen.

  Skal du af med større ting, såsom møbler med videre, kan du bentytte foreningens storskraldsrum i gården Strandlodsvej.

  Der må ikke deponeres byggematerialer samt hårde hvidevarer i foreningens storskraldsrum. Disse kan du i stedet kører til på Vermlandsgade Genbrugsstation.


 
 
Andelsboligforeningen Korsika- og Milanogården | Milanovej 3A, 2300 København S.