Praktisk info / Retningslinjer for sociale tiltag

Retningslinjer for sociale tiltagGeneralforsamlingen afsætter et beløb på foreningens budget til at støtte sociale arrangementer for ABKM’s beboere.
Alle beboere kan sende forslag til bestyrelsen om at få økonomisk støtte til at afholde en begivenhed. Bestyrelsen vurderer hver sag ud fra retningslinjerne herunder.
Forslag som ABKM kan støtte helt eller delvist med midler fra det beløb, generalforsamlingen afsætter, skal opfylde følgende krav:
○ Arrangementet skal være åbent for alle beboere i ABKM.
○ Arrangementet skal være annonceret i god tid (gerne 14 dage før) i opgangene og eventuelt på foreningens Facebook-gruppe.
○ Arrangementet skal forventes at have minimum 10 deltagere
○ Arrangementet skal afvikles frivilligt af beboere i foreningen og der skal i ansøgningen indgå et klart og realistisk budget.

Bestyrelsen kan kun dække faktiske og dokumenterede udgifter helt eller delvist. Udgifter kan først dækkes efter arrangementet er afholdt.

Arrangementer skal afholdes med respekt for foreningen og dens beboere samt overholde foreningens øvrige retningslinjer og husordenen.

Såfremt arrangementer afholdes på foreningens fællesarealer, er det arrangørernes ansvar, at disse efterlades i opryddet og rengjort tilstand.

Bestyrelsen kan ikke yde økonomisk støtte private arrangementer eller arrangementer, der kan medføre skade på foreningens ejendom, omdømme eller beboere. Bestyrelsen kan heller ikke støtte arrangementer, der tiltrækker folk, der ikke bor i foreningen.
 
*Retningslinjer opdateres løbende
Andelsboligforeningen Korsika- og Milanogården | Milanovej 3A, 2300 København S.